Personlig information som vi samlar in är namn, adress, telefonnummer samt e-postadress. Dessa använder vi endast för att stödja vår leveransprocess och upprätthålla en förmåga att kommunicera med våra kunder. Kunden kan kontrollera sina uppgifter som vi sparat genom besök på "Mina sidor". Där kan man också ändra och ta bort sina uppgifter.

Kunduppgifter tas bort efter år efter avslutad kundrelation.

Vid leveransprocessen kan man välja kategori "Gäst", varvid inga personliga uppgifter kommer att sparas utan måste uppges igen vid nästa köp.

När något är felaktigt, ofullständigt eller missvisande rättar vi uppgifterna så snart detta kommer till vår kännedom.

Alla personuppgifter används endast av oss och delges endast till de företag som genomför betalning och transport för kundens nytta.